Skyddsjakt på svanar och tranor har tidigare i vår beviljats till ett femtontal bönder i Burträsk och Kågedalen då fåglarna orsakar stora skador på sådden. När de nya jaktreglerna träder i kraft i sommar blir det lättare att skjuta stora fåglar.

Alfred Olofsson är lantbrukare och bor strax norr om Skellefteå. Han menar att fåglarna kan orsaka skador för hundratusentals kronor, och att lantbrukarna måste få freda sig.

Idag behöver Länsstyrelsen utfärda ett tillstånd om skyddsjakt, men från och med 1 juli blir det lättare att skyddsjaga stora fåglar som ställer till med skador på grödorna. Skillnaden är att från och med att den nya jaktlagstiftningen börjar gälla så får jordbrukare bedriva skyddsjakt på eget initiativ säger Ellinor Sahlén, viltförvaltare på Länsstyrelsen i Västerbotten.

Skyddsjakten går ut på att i skrämselsyfte skjuta några av de stora fåglarna, det handlar alltså inte om att decimera antalet fåglar. Ellinor Sahlén vill uppmana lantbrukare att höra av sig till Länsstyrelserna för att få information kring de nya jakttiderna och villkoren.

Källa: Svt Nyheter, Västerbotten.