Lappo jakt är ett nytt digitalt verktyg för jägare som uppskattar noggrannhet och säkerhet. Appen använder samma ballistikkalkylator och Lapua-produktdata som Lapua Ballistics-appen. Lägg till eget gevär och riktmedel, och välj ammunitionskategori.

Appfunktioner inkluderar:
• Maximalt målavstånd 300 m / 320 yd
• Flera resultatutgångar tillgängliga; kartvyer*, numeriska, riktmedels- och tabellvyer
• Skapa ett eget jaktlag och se var lagmedlemmarna befinner sig*
• Skapa och underhåll egna profiler och få åtkomst till och dela data från flera enheter
• Mät avstånd i kartvyn*
• Aktuell och prognostiserad doftriktning synlig i kartvyn*

I den grundläggande kalkylatorvyn kan man bestämma vindhastighet och riktning, vinkel och avstånd. Utöver dessa kan man manuellt lägga till väderinformation i tilläggsvyn, dvs. temperatur, lufttryck och relativ luftfuktighet.

Flera av funktioner i appen Lappo Jakten är betalda tillägg, exempelvis som kartvyn och möjligheten att skapa ett eget jaktlag.

För mer info https://www.lapua.com/support/lapua-hunt-app/lapua-hunt-app-user-tips/