Lennart Henrikson från Hyssna i Västergötland är utsedd att få Våtmarksstipendiet 2019 för sina vattenvårdande insatser på alla plan. Han har särskilt engagerat sig för skogens vatten. Lennart är fil.dr. i ekologisk zoologi med vattenekologi som specialitet och är en av landets ledande profiler i vattenvårdsfrågor. Han har tidigare varit verksam inom bland annat WWF, där initierade han arbetet med skogens vatten samt inte minst kopplingen till skogsbrukets olika metoder.

Ett praktiskt exempel på Lennarts insatser för levande vattenmiljöer är återskapandet av Lilla Attsjön som genom detta blivit en mycket värdefull fågellokal. Lennart är känd för att inspirera andra och han tar alla tillfällen att sprida sin kunskap om våtmarkernas stora värde i allmänhet och den biologiska mångfalden.

Våtmarksstipendiet är instiftat av stiftelsen Svensk Våtmarksfond och Ragn-Sells AB. Syftet med stipendiet är att stimulera arbetet med att bevara, skapa och sköta våtmarker. Stipendiet är på 35 000 kronor.

Svensk Våtmarksfond bildades på initiativ av Svenska Jägareförbundet 1995 och i styrelsen sitter, förutom Jägareförbundet, representanter för Bird Life Sverige, Lantbrukarnas Riksförbund och näringslivet.

Källa: mynewsdesk.com