Så blir björnjakten 2020, län för län. 291 björnar totalt får fällas i landet.

Årets björntilldelning är klar, svenskjakt.se har sammanställt siffrorna län för län.

LänTilldelning 20202019
Norrbotten2034
Västerbotten2521
Jämtland100100
Västernorrland3545
Gävleborg6050
Dalarna4848
Värmland32
Totalt hela landet291300

Gå in på respektive länsstyrelses hemsida för att ta del av licensjaktsbesluten i sin helhet.