Länsstyrelsen i Värmland har beslutat om tilldelningen i årets licensjakt på björn. Jakten får pågå från den 21 augusti till och med den 15 oktober, eller tills kvoten är fylld. Endast tre björnar, varav högst en hona, får fällas under jaktsäsongen.

 

Länsstyrelsen Värmland har meddelat att årets björnjakt omfattar hela länet och är begränsad till tre björnar totalt. Jakten avbryts antingen när en hona har skjutits, när den totala kvoten är uppfylld, eller senast den 15 oktober. Det är viktigt för jägare att kontinuerligt följa uppdateringar om kvoten och omgående rapportera till Länsstyrelsen inom en timme efter att en björn fällts eller påskjutits.