Länsstyrelsen i Jämtlands län har fattat beslut om att tillåta licensjakt på järv under året 2023. Jaktområden och tider har fastställts för att reglera denna jakt, som riktar sig mot högst 15 järvar i länet.

Jakten kommer att utföras inom åtta specifika jaktområden i länet och sträcker sig från den 1 oktober till och med den 31 december 2023, eller den tidigare tidpunkt som jakten i respektive område avlyses.

Reglerna för jakten är strikta och måste följas noga enligt beslutet. Jakt på järv kommer endast att vara tillåten från en timme före solens uppgång till en timme efter solens nedgång. Efter solnedgången är jakten begränsad till smyg- eller vaktjakt.

Detta beslut har tagits med hänsyn till att upprätthålla balansen i järvpopulationen samtidigt som det tar hänsyn till bevarande och miljöskydd.

Jaktområden

• Område 1 högst 2 järvar får fällas

• Område 2 högst 2 järvar får fällas

• Område 3 högst 3 järvar får fällas

• Område 4 högst 2 järvar får fällas

• Område 5 högst 2 järvar får fällas

• Område 6 högst 1 järvar får fällas

• Område 7 högst 2 järvar får fällas

• Område 8 högst 1 järvar får fällas

 

Källa: Länsstyrelsen Jämtlands län