Beslutet innebär att den som har rätt att inneha ett skjutvapen inte längre behöver ansöka om ett separat tillstånd för ljuddämpare som passar till vapnet.

Ljuddämpare ska inte längre jämställas med skjutvapen, utan i stället regleras på samma sätt som med ammunition. Vilket innebär att det ställs samma krav vid inköp av ljuddämpare som vid ammunition – den som har licens på vapnet som ljuddämparen ska användas till måste även ha licens på det vapnet.

Bakgrunden till beslutet är bland annat för att minska administration för legala vapenägare så som jägare och sportskyttar.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2022.