Subventioner för provtagning, premier för vildvin som lämnas in till vilthanteringsanläggningar och möjlighet för jägare att sälja ett begränsat antal vildsvin direkt till konsument är några av de förslag som presenteras och nu är ute på remiss.

I förslaget beskriver Livsmedelsverket den problembild som finns idag och har tillsammans med ett flertal andra aktörer tagit fram förslag på åtgärder som ska kunna bidra till att fler vildsvin skjuts, och att jägarna lättare kan få avsättning för köttet.

Efter att förslaget gått på en remissrunda som berör ca 70 olika instanser ska slutrapporten sedan lämnas in till regeringen senast den 30 november.

Läs hela förslaget här

Källa: Livsmedelsverket