Inventeringsreslutaten för lodjur i Sverige under vintern 2016/2017 är nu klar och resulterade i ungefär 1220 lodjur i landet. I Örebro län fanns 8 lodjursfamiljer, skriver lofebruariLänsstyrelsen Örebro på deras hemsida

Sedan vintern 2014 inventeras lodjur i Norge och Sverige med gemensamma metoder. Resultatet sammanställs i en gemensam rapport från norska Rovdata och svenska Viltskadecenter på uppdrag från Miljødirektoratet och Naturvårdsverket.