Under perioden 1 mars 2022 till och med den 31 mars 2022 får totalt 5 lodjur fällas i länet. Jaktområdena ligger i de områden där den högsta inventerade populationen av lodjur finns. De kommuner där jakten kommer att bedrivas är Borås, Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga. Jaktområdena är avgränsade dels med hänsyn till var lodjuren gör mest skada, dels med hänsyn till var i länet de flesta lodjurs föryngringarna har kvalitetssäkrats.

När det gäller konstaterade familjegrupper av lodjur har inventeringarna visat att antalet familjegrupper har varierat de senaste åren. Däremot förmodas inte det totala antalet lodjur varierat lika mycket mellan samma år. När det gäller familjegrupper kan dessa grovt omräknas till antalet individer som kan finnas inom länet. Inventeringsresultatet från 2020/2021 ger 10,5 familjegrupper av lodjur, vilket motsvarar en population på cirka 58 lodjur.

Skadorna av lo på får har varit omfattande i Västra Götaland. Efter de senaste årens licensjakter efter lo har skadorna minskat betydligt och det är anledningen till att Länsstyrelsen i Västra Götaland gör den bedömningen att lodjursjakt tillåts på 5 individer under 2022.