Den historiska lodjursjakten i Östergötland är nu avlyst då samtliga av de fyra tilldelade djuren har fällts.

Ett lodjur fälldes i Motala kommun och resterande tre i Boxholms kommun.

Detta var första gången licensjakt på lodjur tilläts i Östergötlands län. Länet berörs enligt senaste siffrorna av elva föryngringar och ligger därmed över målet för länet som är satt till sju föryngringar.

Källa: sverigesradio.se, Länsstyrelsen Östergötland.