Lodjursjakten fortsätter men många jaktområden har redan fyllt sina kvoter.

Dessa områden har fortfarande kvot kvar att fylla enligt Statens Veterinärmedicinska Anstalt:

Jämtland område 2 5 lodjur tilldelat – 1 skjutet
Norrbotten nedan odlingsgränsen 4 lodjur tilldelat – 0 skjutna
Norrbotten ovan odlingsgränsen 4 lodjur tilldelat – 0 skjutna
Dalarna Norra 5 lodjur tilldelat – 0 skjutna
Västra Götaland/Örebro 1 lodjur tilldelat – 0 skjutna
Uppsala 4 lodjur tilldelat – 1 skjutet

Observera att uppdateringen ligger något efter på SVA:s hemsida.