Rekordsnabb avslutning på årets licensjakt på lodjur i Gävleborgs län. Länsstyrelsen meddelar att kvoten är fylld och enligt Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA:s hemsida så är fem lodjur fällda vilket är den totala tilldelningen i Gävleborgs län.

Men Svensk Jakt skriver på sin hemsida att en deltagande jägare fått ett sms av länsstyrelsen:
”Ett av de påskjutna lodjuren har ännu ej påträffats dött. Eftersök pågår. Vi meddelar så fort vi vet resultatet av eftersöket.”