På länsstyrelsens hemsida går att läsa:

Länsstyrelsens licensjaktsbeslut på lo är överklagat till Förvaltningsrätten i Luleå. Länsstyrelsens beslut gäller dock tills domstolen beslutar om inhiberingsfrågan.
Jakten kan komma att stoppas snabbt varför det är viktigt för jägare att hålla sig informerad om vad som händer i frågan.
Inhibering innebär att jakten stoppas tills dess att Förvaltningsdomstolen kommer med sin dom.
Det är föreningen Jaktkritikerna som yrkar på omedelbar inhibering samt upphävande av årets licensjakt på lodjur.