Lodjursstammen i Norge ligger nu över populationsmålet på 65 familjegrupper.

Under vintern upptäcktes i Norge 71,5 familjegrupper av lodjur vilket är en ökning med 13 familjegrupper ifrån fjolårets inventering rapporterar JEGERAVISEN.NO. Om en familjegrupp uppehåller sig på landsgränsen räknas den som en halv grupp. En familjegrupp består av hona meden eller flera ungar. Inventeringen av lodjur kartläggs varje år av Rovdata, både i Sverige och Norge. Naturvårdsverket kommer i samarbete med Rovdata publicera en gemensam rapport över den skandinaviska lodjursstammen vilken kommer i juni.