Svenska Kennelklubben och Jägareförbundet har bedrivit ett gemensamt arbete för att få löshundsjakten klassad som kulturarv, På SKK´s hemsida kan man nu läsa att arbetet gett frukt.

För ett år sedan lämnades en ansökan in till Institutet för språk och folkminnen om att föra in den svenska löshundsjakten på listan ”Levande traditioner” som är en förteckning över immateriella kulturarv i Sverige.

– Det är en styrka att löshundsjakten nu finns med på listan över kulturarv den dagen jaktformen börjar ifrågasättas, säger Britt-Marie Dornell, tidigare ordförande i SKKs jakthundskommitté till SKK’s nyhetssida.

Nästa steg är att få komma med på UNESCO’s världsarvslista, något den nuvarande kulturarvsklassningen är en förutsättning för.