Lantbrukarnas Riksförbund avbryter samarbetet med Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund gällande att utveckla en handlingsplan för vildsvin. LRF väljer att istället gå vidare med en egen handlingsplan.

”Vi kan inte acceptera att vilt tillåts sätta villkoren för produktionen av mat och skog i Sverige.” Så skriver LRF i ett pressmeddelande som gick ut under förmiddagen. Enligt Anders Wetterin, expert på jakt och vilt hos LRF, är den främsta anledningen till att man väljer att lämna samarbetet att man inte kommer överens gällande nationella kontra regionala mål för förvaltningen.

Avslutningsvis skriver LRF att frågan är större än vildsvinen och att man därför kommer att utöka sin handlingsplan till att omfatta allt vilt som utgör ett hot mot svensk livsmedelsproduktion.