Vi har stora problem med viltet. De finns nu i så stort antal att de orsakar omfattande skador på våra grödor och skogar, skriver LRF i ett pressmeddelande Därför bjuder LRF Ungdom i Östergötland in alla intressenter och samordnar olika näringar under en viltkväll på måndag vid Vreta Kluster Golfklubb. Viltkvällen är ett samarrangemang mellan LRF, Södra skogsägarna, Svenska Jägarförbundet och Skånejakt.

Det är dags för ett initiativ, menar LRF Ungdom i Östergötland. De gröna näringarna drabbas hårt, och situationen förvärras för varje år. För att få ett samlat grepp och minska viltstammarnas storlek bjuds markägare, jägare, skogsägare, arrendatorer och intresserade in till en viltkväll.

Platsen är väl vald. Skogarna kring Vreta Kloster Golfklubb är rik på klövvilt och vildsvin.

”Under kvällen kommer vi ha ett stationssystem där man i mindre grupper får möjlighet att diskutera den nuvarande viltproblematiken. Även om det är LRF Ungdomen som tagit initiativ är alla medlemmar och intresserade välkomna – äldre som yngre”, betonar Arvid Pettersson, ordförande för LRF ungdomen i Östergötland.

Från klockan 18 finns Vildsvinshjälpen på plats liksom sakkunniga inom rättigheter och skyldigheter för arrendatorer, markägare och jägare. Med dessa kunskaper vid handen framkommer möjligheter att hantera situationen med växande viltstammar. På plats finns även Skånejakt som visar termiska siktens funktion och kapacitet.

Tid: Måndag 27 maj klockan 18:00.

källa: mynewsdesk.com