På initiativ av Kristina Yngwe (C), vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, träffades några riksdagsledamöter och LRF-representanterna Palle Borgström, Tomas Olsson och Carl Aschan under tisdagen för att diskutera fallet Molstaberg och Länsstyrelsen Stockholms beslut att inte bevilja skyddsjakt. 

– Det som har hänt på Molstaberg är en syntes av vår jordbruks- och rovdjurspolitik och ställer frågan om svensk livsmedelsproduktion på sin spets, säger Carl Aschan, regionchef i LRF Mälardalen till Land Lantbruk

Någon gång i juni räknar Kristina Yngwe med att frågan även kommer att tas upp i riksdagens interpellationsdebatt. 

– Nu ville vi ge ledamöterna chansen att få en bild av vad som har hänt på Molstaberg. Det är likväl viktigt att vi inte fastnar i ett enskilt fall utan försöker hitta ett sätt att få djuruppfödning att fungera i områden med varg, säger Kristina Yngwe till Land Lantbruk. 

Under onsdagen blev det även klart att LRF kommer att driva ett principmål och överklaga Länsstyrelsens beslut om att inte bevilja skyddsjakt till förvaltningsrätten.