Igår då LRF hade sin riksförbundsstämma gav de ett uttalande om viltsituationen. I det beskrivs hur lantbrukare och skogsägare står maktlösa när viltet orsakar skador på både gröda och skog, utan att de få någon kompensation.

Därför föreslår LRF följande åtgärder:

– Riksdagen måste reglera utfordringen av klövvilt.

– Viltförvaltningen måste bli mer hållbar och därför måste regeringen tillsätta en ny jaktlagsutredning med målet att ta fram en ny jaktlagstiftning som är anpassad till dagens verklighet. Viltskadorna i jordbruket är på en oacceptabel nivå och hotar möjligheten att nå livsmedelsstrategins mål om en ökad matproduktion.

– Livsmedelsverket måste öka takten och presentera ett enkelt och billigt system så att jägare får sälja vildsvinskött direkt till konsument.

– Inför statliga subventioner på trikintester av vildsvinskött så att avskjutningen kan öka.

– Tillåt användning av drönare med kamera vid jakt efter vildsvin.

– Jordbruksverket behöver ta hotet med afrikansk svinpest (ASF) på allvar och upprätta en plan för avskjutning av vildsvin, om/när ASF kommer till Sverige. Förebyggande arbete i form av ökad avskjutning måste också till.

källa: landlantbruk.se