LRF vill se en förändring i jaktlagen och jaktförordningen som ska reglera utfodringen av vilt i landet då varken mängd eller sort av utfodring är anpassat i dagsläget, menar LRF. 

– Utfodring ska vara tillåten med det bör finnas regler på hur och vad man ger till djuren, säger Anders Wetterin, jakt- och viltexpert på LRF till Lantbruk & Skogsland

Det nya förslaget från LRF innebär inte ett förbud mot viltutfodring, utan möjligheter för regeringen eller Naturvårdsverket att utfärda villkor om hur utfodringen ska gå till samt vilka typer av foder. Wetterin menar att utfodringen sker i allt större omfattning samt med foder som viltet inte är anpassade för att få i sig. Detta i samband med de stora mängderna foder gör att det påverkar deras naturliga beteende, skriver Lantbruk & Skogsland

De senaste 20 åren har utfodringen av klövvilt, vildsvin inräknat, ökat markant. År 2013 beräknades viltutfodringen till en mängd på 130 000 ton, vilket resulterar i ett värda av 340 miljoner kronor. Vildsvinen orsakar jordbruksskador för cirka 660 miljoner kronor om året.