Svenska Jägareförbundet skapade 2019 Vildsvinshjalp.nu i ett försök att hitta en fungerande praktisk lösning för att minska de skador som vildsvinen orsakar lantbrukarna i Sverige.

I april 2021 hade drygt 2 200 jägare anmält sitt intresse för att tillsammans med lantbrukare som anmält sig till Vildsvinshjälpen kunna ge stöd och hjälp för att minska på stammen med vildsvin.

P4 Halland berättar om ett lyckat samarbete mellan jägare och lantbrukare inom projektet Vildsvinshjälpen som startade i Halmstad för ett år sedan och där skadorna som vildsvin orsakar har minskar sedan projektet inleddes.

Magnus Möller är en av de jägare som finns med i samarbetet berättar för P4 Halland

-Projektet har varit framgångsrikt. Sedan kan vi inte riktigt säga varför det blivit så framgångsrikt. Vi satte i gång ganska direkt för att försöka sätta vår närvaro på plats i hög omfattning. Det innebar inte att vi alltid sköt vildsvin varenda gång utan vi försökte även få bort dem från platsen, just genom att visa närvaro och få dem att få respekt för människor. Och att få upp dem till skogen i stället och låta dem vara ostörda där så att de skulle vänja sig att vara däruppe i stället för ute på fälten.

Totalt har man skjutit 16 vildsvin som ligger i ett område längs kustvägen norr om Halmstad. De skador man hade på de fälten tidigare har minskat även om det kan vara svårt att bara efter ett år dra för stora slutsatser.

När det gäller Vildsvinshjälpen är det nationellt få gårdar som nappat på projektet men i Halmstad är det tre markägare och tjugo jägare som ingår i projektet. Uppdraget har också förenklats utifrån den förändring som skett i jaktlagen som tillåter mörkerriktmedel med termiska sikten.

-Det innebär att det blir lättare att spana av de här åkrarna. Tidigare var det med hjälp av ficklampa och det tog betydligt längre tid och det var svårare att beskatta stammen. Idag med tanke på de hjälpmedel vi får använda oss av är det mycket enklare. Det är väl för tidigt att säga, men jag tror vi har en vildsvinsstam som vi har ganska gott grepp om just nu, även om man i nyheter säger annat. Och mycket är tack vare de mörkerriktmedel med termiska sikten vi nu har fått tillgång till, avslutar Magnus Möller.