Naturvårdsverket har fått mycket kritik efter beslutat om att 300 vargar få leva i Sverige. Inte minst samerna är upprörda över att en vargkull få leva ostört i närheten av deras rennäring. Sametinget menar att vargarna stör rennäringen.

Efter att ha uppmanat de olika länen att skicka in förslag på hur många vargar som bör finnas där beslutade Naturvårdsverket, drygt ett år senare den 9 maj, att den nationella miniminivån skulle höjas från 270 vargar till 300.Dalarnas län fick den högsta miniminivån i hela landet, med 80 vargar.

Dessutom beslutade Naturvårdsverket att en vargföryngring, en vargkull, ska finnas i det förvaltningsområde som består av Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län.Länsstyrelsen i Jämtland hade hoppats på att ingen vargföryngring skulle tillåtas i området.

Sametinget skriver följande i ett pressmeddelande:

”Naturvårdsverkets beslut att sanktionera varg i renskötselområdet är ett slag i ansiktet på de renskötare som redan idag driver sina verksamheter med knappa marginaler och en ständig oro för den växande rovdjursstammen”.

Magnus Öhman, enhetschef på viltförvaltningsenheten hos Naturvårdsverket, tror dock inte att vargarna kommer att störa renskötseln eftersom vargreviren finns utanför renskötselområdet. Han tillägger att samerna har möjlighet att få skyddsjakt.

Källa: aftonbladet