Mellan 2001 och 2015 byggdes 296 rovavvisande stängsel i Värmland, 233 av dem är fortfarande i bruk. Men enligt Länsstyrelsens normer är det bara elva procent av stängslen som är godkända, skriver ATL

Under ett års tid har Annica Forsberg på Länsstyrelsen i Värmland utvärderat rovdjursavvisande stängsel. Detta har gjorts genom en översyn av sammanlagt 100 stängsel samt med enkäter till 900 olika fårägare, med eller utan stängsel. brackevarg

– Syftet var att se hur det ser ut med de rovdjursavvisande stängslen, hur bidraget fungerar och hur länge det håller, berättade Forsberg under ett seminarium under Lammriksdag i Sunne, skriver ATL. 

I bidrag för stängsel kan man få 50 kronor per löpmeter. Under åren har 13,5 miljoner betalats ut. I utvärderingen har stängslen delats in i fyra olika kategorier där kategori 0 är godkända stängsel, vilket är 11 procent. Kategori 1 är godkända stängsel men med en mindre arbetsinsats vilket uppgår till 53 procent. De resterande två kategorierna är stängsel som är i behov av mycket stor arbetsinsats eller rentav en nybyggnation för att ha en god effekt i skydd mot rovdjur, uppgår till 38 procent. 

Enligt Annica Forsberg beror de dåliga stängslen främst på var de är placerade och okunskap om hur det ska skötas. Men även på grund av att stängslen godkänts tror att de inte varit byggda efter de tydliga riktlinjer som Länsstyrelsen tagit fram, skriver ATL