SLU Viltskadecenter genomför just nu årets varginventering tillsammans med personal från olika länsstyrelser i landet. Via viltskadecenters hemsida kan man följa hur varginventeringen fortlöper. Varginventeringen pågår mellan den 1 oktober till den 31 mars.
Vid inventeringarna är det DNA-labbet vid SLU, Grimsö forskningsstation som gör löpande analyser av de prov som samlas in i fält.

Med knappt en månad kvar har det hitintills hittats 47 olika familjegrupper och 19 revirmarkerande par. Åtta av familjegrupperna finns på gränsen mellan Norge och Sverige.

Antalet vargar som idag bekräftats och som i hög grad finns centrerade till de mellersta delarna av Sverige kommer med årets inventering kraftigt överstiga miniminivå av 300 vargar som regeringen i december 2021 angav som ett referensvärde och som används i Naturvårdsverkets bedömning kring en gynnsam bevarande status.