Den 27 april arrangeras en manifestation i Falun. Samlingsplatsen är Stora Torget kl 19.00. Det är åtta organisationer, Jägareförbundet Dalarna, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Jägarnas Riksförbund, Dalarnas Älghundklubb, Dalarnas Dreverklubb, Dalarnas Taxklubb, Dalarnas Stövarklubb och Dalarnas Fäbodbrukarförening, som gått samman för att gemensamt arrangera denna manifestation.

Många känner idag en stor oro inför framtiden utifrån att det tidigare riksdagsbeslutet om en vargstam på 170 – 270 vargar inte efterlevs av den myndighet, Naturvårdsverket, som har ansvaret för den beslutade vargförvaltningen.

Utifrån den nya uträkningsmodellen Naturvårdsverket presenterat så kommer miniminivån av varg ligga på minst 400 individer vilket är betydligt fler än det beslut som tagits i riksdagen. Redan under hösten 2021 kunde man konstatera att det fanns minst 450 olika vargindivider. När nu varginventeringarna närmar sig slutet (31 mars) så har man hitintills hittat 71 olika familjegrupper eller revirmarkerande par vilket betyder att det kan komma att födas över 200 nya vargvalpar under 2022 utifrån Skandulvs beräkningar kring populationens förutsättningar kring vargens fortplantningsförmåga.

I manifestationen vill man lyfta upp det faktum att vargstammen ökar och med det den ökande känslan av oro och maktlöshet för dem som på olika sätt drabbas av en växande vargpopulation. Detta kommer även leda till att konflikterna ökar eftersom stammen av varg kommer att sprida ut sig över större områden. För att motverka att det i framtiden riskeras att det varken blir bättre eller enklare att tvingas leva med vargar, så måste förvaltningen byggas på lokal kunskap.

I manifestationen kräver man att politikerna gör verkstad av riksdagsbeslutet från 2013 och genomför en hållbar rovdjurspolitik i framtiden.

Mer information om manifestationen hittar du här: Inbjudan manifestation varg