I ett antal svenska vattendrag finns vattensköldpaddor som klarar av de svenska vintrarna. Nu har Mårdhundsprojektet, som administreras av Svenska Jägareförbundet, fått i uppdrag att utrota sköldpaddorna.

– Allting började med mårdhundar, men har växt till att omfatta bisam, mink, tvättbjörn och andra djur, säger Fredrik Dahl som är en av projektledarna.

Sköldpaddor är inget man förknippar med svensk natur. Trots det finns de och lokalt är de ganska många. Sedan 2010 har ett 30-tal vattensköldpaddor noterats i Artportalen, där man kan rapportera in observationer av olika djur och växter i Sverige.

– Men det finns med säkerhet många fler än så, framför allt i tätortsnära dammar och vattendrag i södra och mellersta Sverige. Den typ av sköldpaddor det är fråga om är vattensköldpaddor (Trachemys scripta), inkluderande tre underarter (gulbukad, rödörad och gulörad).


Sköldpaddorna har rymt eller blivit utsläppta av folk som tröttnat på dem som husdjur, utan tanke på den skada de kan göra. Sköldpaddorna är allätare och äter bl.a. insekter, groddjur och deras rom, fiskar, små däggdjur och växter.

– Sköldpaddorna hör inte hemma i Sverige. De är invasiva, det vill säga de påverkar den svenska naturen på ett negativt sätt. Därför har Naturvårdsverket gett Mårdhundsprojektet i uppdrag att utrota djuren, förklarar Fredrik Dahl.

– Vi behöver tips från allmänheten. Så att vi kan skydda den svenska naturen. Arbetet med sköldpaddorna startar i juni, säger Fredrik Dahl.

Källa: mynewsdesk.se