Vid ett jaktprov på rådjur i början av januari i trakterna kring Järvsö, Hälsingland, gick en man till angrepp mot jaktprovsdomaren. Mannen själv är markägare i viltvårdsområdet och jagar aktivt.

Det var vid ett jaktprov med beagle som jaktprovsdomaren påträffade en upprörd man som också gick till fysiskt angrepp mot domaren, hundägaren fick ingripa för att skydda domaren mot den uppretade mannen.

Mannen jagar själv aktivt älg och är markägare i viltvårdsområdet men har försökt att stoppa småviltsjakten på sin egen mark utan att att lyckas. I och med att mannen själv jagar på marken kan inte etiska skäl hävdas som grund för ett jaktförbud.

Händelsen utreds nu av polis och bevisningen mot mannen bedöms som god med hundägaren som ögonvittne.

Källa: Svensk Jakt