Enligt Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, äter älgar och hjortar upp skogen i länet, och framför allt ungskogsbeståndet av tallar där man har extremt stora betesskador.
LRF anser att länsstyrelsen i Västra Götaland gör alldeles för lite för att förhindra utvecklingen. I ett starkt kritiskt brev till Näringsdepartementet underkänner LRF Länsstyrelsens viltförvaltning. Markägarna efterfrågar mer stöd när det gäller viltfrågorna och menar att Länsstyrelsen inte lyssnar på de argument som framförs.

Brevet till Näringsdepartementet kommer i ett läge när det har varit ett antal möten kring älgförvaltningen i länet och där flera intressen har försökt vägas samman mellan markägare, jägare och biologisk mångfald.
Enlig Länsstyrelsen i Västra Götaland tar man till sig av kritiken från LRF och anser att det är angeläget att redan ut vad det handlar om och att vägen framåt ska ske genom dialog och samverkan