Enligt tidningen Skärgården ansöker markägare på Gisslingö om skyddsjakt efter dovhjort och mufflonfår då stammarna ökat kraftigt och idag uppgår till hundratals djur. De markägare som nu ansöker om skyddsjakt anser att situationen har blivit ohållbar på grund av de betesskador djuren orsakar. I ansökan till länsstyrelsen vill medlemmarna i samfällighetsföreningen på ön att länsstyrelsen ska besluta om skyddsjakt för att bevara och återskapa den biologiska mångfalden, som man skriver i praktiken har utraderats.

Samhällsföreningen anser att både dovhjort och mufflonfår är olagligt utsatta och finns i huvudsak vid naturreservatet på Gisslingö. Viss jakt bedrivs idag men inte i den omfattning som samhällsföreningen önskar för att kunna få bukt de problem man anser att djuren ger upphov till.