Miljö-och jordbruksutskottet vill att riksdagen ska be regeringen se över möjligheten till licensjakt på varg i de vargtätaste områdena. Flera partier reserverar sig dock mot förslaget.

”Miljö- och jordbruksutskottet bedömer att vargstammen behöver minskas i vissa regioner genom licensjakt. Ingen av rovdjursarterna på den skandinaviska halvön är enligt utskottet utrotningshotad och en riktad och selektiv jakt på varg kan genomföras utan att den påverkar vargens bevarandestatus.”

Så skriver man i ett pressmeddelande från riksdagen. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att utreda möjligheterna till utökad licensjakt i de vargtätaste länen. Bakom förslaget står Kristdemokraterna (KD).

Socialdemokraterna (S), Miljöpartiet (MP), Vänsterpartiet (V) och Liberalerna (L) reserverar sig mot förslaget och tycker inte att ett sådant tillkännagivande ska riktas till regeringen.