Under torsdagen beslutade en majoritet av politikerna i riksdagens miljö- och jordbruksutskott att vargstammen i Sverige ska utgå från de beslut som riksdagen fattade 2013. Genom ett gemensamt beslut vill Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna att referensvärdena kring antalet vargar ska sänkas till den nivå som tidigare riksdagsbeslut gör gällande. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet samt Liberalerna invände mot beslutet.

De var två tillkännagivande som man beslutade om kring den svenska vargförvaltningen. Det ena av tillkännagivandena handlar om att det bör finnas regionala förvaltningsplaner för varg, eftersom vargstammen varierar över landet. En regionalt anpassad förvaltning menar utskottet ger en bra balans mellan bevarandet av vargstammen och hänsyn till dem som lever och verkar på landsbygden.

Till P4 Värmland säger Kristdemokraternas Kjell-Arne Ottosson som är värmländsk riksdagsledamot och som sitter i miljö- och jordbruksutskottet,
-Det är att faktiskt ta hänsyn till de som bor och verkar i vargrevir och som ser dom, det är det absolut viktigaste.

Enligt utskottet bör förvaltningen av varg utgå från det referensvärde som riksdagen beslutade 2013, det vill säga mellan 170 och 270 vargar. Utskottet anser att värdet bör ligga i det nedre spannet om 170 individer med tanke på att vargpopulationen i landet förtätats.

Naturvårdsverket menar att ska den svenska vargstammen behålla en gynnsam bevarandestatus så bör den uppgå till minst 300 individer.
– Det är det som vi idag har ett vetenskapligt underlag för. Naturvårdsverket har idag inget underlag som stödjer 170 vargar, säger Jens Andersson, tillförordnad enhetschef på viltvårdsanalysenheten på Naturvårdsverket till P4 Värmland.

Som ett andra tillkännagivande om varg föreslår utskottet att regeringen bör undersöka ett samarbete med Norge om den skandinaviska vargstammen. Eftersom populationen rör sig i båda länderna vore det naturligt med en gemensam förvaltning.

Planerad dag för debatt och beslut i ärendet är torsdagen den 12 maj. För den som är intresserad går debatten att ses direkt via riksdagens webb-tv men även att ta del av i efterhand.