Miljöåklagare Åse Schoultz gjorde under inslaget om illegal jakt på varg i Aktuellt den 1 oktober uttalanden som fått bland andra advokat Sven Severin att ifrågasätta hennes opartiskhet.

I ett debattinlägg på Svensk Jakt skriver Severin bland annat att Schoultz har gjort uttalanden som står i konflikt med något som inom straffrätten benämns objektivitetsprincipen. Detta innebär att en åklagare, och tillika statligt anställd tjänsteman, ska förhålla sig objektiv under en förundersökning, även om omständigheterna talar till fördel för den misstänkte.

Severin skriver vidare att Schoultz tycks ha förutfattade meningar gällande jägare bosatta i vargrevir. I hennes ögon finns i dessa områden bara dömda och ännu inte dömda jägare.

Sven Severin skriver avslutningsvis:

”Generella, svepande uttalanden av det slag som Åse Schoultz ägnat sig åt är olämpliga och hennes roll som förundersökningsledare i jaktbrottsmål kan därför ifrågasättas”.