För andra gången utfördes en spillningsinventering under hösten 2016 av björn i Norrbottens län. Resultaten visade att det fanns omkring 500 björnar i länet, vilket innebär en minskning jämfört med resultaten från 2010, skriver Länsstyrelsen i Norrbotten på deras hemsida.

Under hela investeringsperioden skickades nära 1600 spillningsprover in. Det Skandinaviska Björnprojektet kunde utifrån de individbestämda proverna beräkna björnstammens storlek till 506 björnar i det inventerade området.