Den preliminära rapporten från årets rovdjursinventering visar på ett dystert resultat för antalet järvföryngringar, skriver P4 Norrbotten

Totalt hittades 28 föryngringar vilket är hälften av förvaltningsmålet på 60 samt långt under den uppsatta miniminivån på 46 föryngringar. 

 

Foto: Johan Olsson/arkivbild