Länsstyrelsen i Dalarnas län har fastställt att 80 björnar får fällas under årets licensjakt, vilket är en minskning från förra årets tilldelning på 85 björnar. Jakten startar den 21 augusti och syftar till att justera björnstammen i enlighet med länets mål på 240–280 björnar.

 

Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att årets licensjakt på björn ska omfatta 80 djur. Detta beslut grundar sig på länets mål för björnpopulationen samt resultat från tidigare inventeringar och jakter. Vid den senaste inventeringen 2022 konstaterades att Dalarna hade 443 björnar, vilket är avsevärt fler än det önskade antalet på 240 till 280 björnar. Föregående års kvot höjdes därför till 85 björnar, men i år har man beslutat att något minska tilldelningen till 80 björnar.

– Vår bedömning är att vi successivt kommer minska tilldelningen i takt med att stammen gradvis minskar mot förvaltningsmålet, säger Erik Matsson, vilthandläggare vid Länsstyrelsen i Dalarnas län i ett pressmeddelande.

 

Indelad i fyra områden

Licensjakten startar den 21 augusti och pågår som längst till den 15 oktober. Jakten är indelad i fyra områden, varav ett delområde inom område 1 (område 1a) är särskilt avsett för att skydda renarnas kalvningsland. I år tillåts jakt med hjälp av åtel, och villkoren för detta specificeras i Länsstyrelsens beslut om licensjakt.

 

Läs beslutet om licensjakten här