Länsstyrelsens inventering visar att kungsörnen minskar i Norrbotten. Antalet täckningar 2017 har beräknats till 41 vilket innebär en minskning på drygt 37 procent jämfört medföra årets 66 häckningar, skriver Norrbottens Kuriren

Alexander Winiger, inventeringsansvarig för stora rovdjur vid Länsstyrelsens fältenhet är dock inte oroad över minskningen.

– De senaste åren har vi legat kring 66-70 täckningar så visst är det en nedgång. Men tittar man på hur det ser ut historiskt så går antalet häckningar upp och ner i cykler. Det är kopplat till andra cykler i naturen, exempelvis sorkar och andra bytesdjur, säger Winiger.