I området kring Jönköping, Mullsjö och Habos kommuner finns Bergaskogenreviret som varit känt av Länsstyrelsen i Jönköping sedan februari 2022. Inom reviret har man nu hittat vargspillning som med hjälp av DNA visar att minst en vargvalp är född i reviret.

I samband med att varginventeringarna startar i oktober kommer Länsstyrelsen i Jönköping följa upp reviret och man kommer då att även få bättre möjligheter för att kunna kontrollera om det är fler vargvalpar som är födda inom reviret.