Beslutet gällande hur många vargar som får skjutas under vinterns licensjakt på varg har väckt starka reaktioner. Varken djurrättsföreningarna eller jägarna är nöjda med beslutet.

– Vi tycker att det är alldeles för lite. Att skjuta två vargar, som man ska göra i vissa områden, gör ju ingenting. Om man ska minska trycket måste man plocka bort hela revir, vilket man gjorde i förra licensjakten. Vi tycker det är felaktigt att man frångår principen, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd till SVT Nyheter Västmanland

Rebecca Nordenstam, miljöjurist på Naturskyddsföreningen, säger att man är lättad över att siffran är lägra än åren 2015 och 2016, då licensjakten överskred 40 vargar. Men trots detta är Naturskyddsföreningen ändå bekymrade. 

Naturskyddsföreningen vill ändra på det räknesystem som används vid inventering av varg så att det följer det skandinaviska vargforskningsprojektet Skandulvs rekommendationer vilket innebär att man multiplicerar familjerna med 7,67 istället för 10. Enligt denna räknemodell skulle den svenska vargstammen hamna på under 300 individer, vilket är miniminivån för den svenska vargstammen. 

– Om man räknar med den låga faktorn så borde man inte skjuta en enda varg egentligen. Det är stor risk att populationen är under den status man vill ha. Det ger risker för inalevsskador och utrotnings, säger Rebecca Nordenstam till SVT Nyheter Västmanland

Trots att både Jägareförbundet och Naturskyddsföreningen har visat missnöje mot beslutet har ingen av dem bestämt sig för om man tänker ta frågan vidare till domstol. 

 

Foto: Johan Olsson