De två djuren som fällts vid skyddsjakten efter hybridvargarna är nu identifierade. Djuret som fälldes först, den 13 november, är en normalfärgade hane. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har även fastställt att det vuxna djuret är en Skandinavisk varg från reviret Kölsta 2. Detta rapporterar Länsstyrelsen i Södermanland på sin hemsida

Den 20 november fälldes det andra djuret som även det är en normalfärgad hane. SVA har fastställt att det är en årsunge. Någon DNA-analys är ännu inte klar, men väntas komma under nästa vecka. Länsstyrelsen bedömer dock att det med största sannolikhet är en hybrid, eftersom det är en årsunge och det inte finns några kända vargföryngringar i området. 

Länsstyrelsen har konstaterat att det finns totalt tre årsungar i området som är hybrider mellan hund och varg. Det har dock kommit in rapporter om att det ska finnas fler, men Länsstyrelsen har inte kunnat bekräfta detta. 

Skyddsjakten kommer nu att fortsätta enligt beslutet.