Står du inför inköp av hundpejl eller åtelkamera så är det viktigt att du pratar med återförsäljaren så att du inte köper utrustning som inom en snar framtid inte kommer att fungera. Allt det hänger ihop med att Telia kommer att släcka ner sina 2G och 3G nät successivt.
Utfasningen av dessa två nät beräknas vara klar för 3G i slutet av 2023 och när det gäller 2G så kommer utfasningen vara genomförd i slutet av 2025. Utfasningen av dessa två nät är enligt Telia definitiv. Ett stort problem med denna utfasning kommer bli att de åtelkameror och hundpejlar som idag använder dessa två system, inte kommer att fungera i framtiden.

Särskilt problematiskt blir det för de satellitbaserade modellerna som exempelvis Tracker, Wehunt och Ultracom som idag enbart fungerar ihop med 2G och 3G. Gällande hundpejlar som Garmin Alpha så blir inte dessa påverkade på samma sätt då den pejlen kommunicerar med handenheten istället.

Även åtelkameror kan komma att påverkas men många återförsäljare säljer redan idag endast 4G. Men nedsläckningen av 2G och 3G kommer att innebära att äldre åtelkameror inom en snar framtid blir helt oanvändbara.