lynxLagom till vargjaktens avslut som innebar flera överklagande, drar nu lodjursjakten igång och med den flera överklaganden gällande den tillåtna licensjakten som startar 1 mars.

Svenska Rovdjursföreningen har vänt sig till förvaltningsrätten i Luleå med en överklagan av de beslut som sju länsstyrelser i Mellansverige fattat om att tillåta licensjakt på lodjur från 1 mars, rapporterar SVT Nyheter Uppsala.

För första gången på flera år tillåts licensjakt på lo efter att stammen anses ha återhämtat sig tillräckligt. Totalt får 31 djur fällas i Gävleborg, Dalarna, Värmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Västra Götaland, skriver Wermlands Nya Tidning. Rovdjursföreningen pekar i sitt överklagande på att lodjursstammen enbart är hälften så stor som för sju år sedan och att licensjakten riskerar att bryta återhämtningen.

Licensjakt på varg fick i slutet av 2016 klartecken sedan ärendet utretts av förvaltningsrätten, kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen.