När vargjakten är avslutad börjar striden om lodjursjakten

lynxLagom till vargjaktens avslut som innebar flera överklagande, drar nu lodjursjakten igång och med den flera överklaganden gällande den tillåtna licensjakten som startar 1 mars.

Svenska Rovdjursföreningen har vänt sig till förvaltningsrätten i Luleå med en överklagan av de beslut som sju länsstyrelser i Mellansverige fattat om att tillåta licensjakt på lodjur från 1 mars, rapporterar SVT Nyheter Uppsala.

För första gången på flera år tillåts licensjakt på lo efter att stammen anses ha återhämtat sig tillräckligt. Totalt får 31 djur fällas i Gävleborg, Dalarna, Värmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Västra Götaland, skriver Wermlands Nya Tidning. Rovdjursföreningen pekar i sitt överklagande på att lodjursstammen enbart är hälften så stor som för sju år sedan och att licensjakten riskerar att bryta återhämtningen.

Licensjakt på varg fick i slutet av 2016 klartecken sedan ärendet utretts av förvaltningsrätten, kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen.