Länsstyrelsen i Gävleborg har idag beslutat om tillstånd till skyddsjakt efter en varg i området kring Korskrogen i Ljusdals kommun. Jakten utförs av jägare utsedda av Länsstyrelsen och får pågå fram till och med den 15 november 2021.

Vargen har under en längre tid kontinuerligt befunnit sig i trakterna kring bland annat Norra och Södra Veckebo, Näsberg, Hyttebo och Kölbo. Sedan början av året har den observerats i bebodda områden vid 32 tillfällen men sedan den 3 augusti har den varit mer frekvent synlig och 23 av observationerna är gjorda sedan dess. Boenden vittnar om att vargen söker sig till gårdsplaner, gårdar och närliggande samhällen samt att ett flertal katter dessutom saknas i området.
Vargen har befunnit sig vid ett antal tillfällen bara 15 till 20 meter ifrån människor och  upplevelsen är att den har ett onormalt beteende och beskrivs som både orädd och oskygg både i direkt kontakt med människor och när den rör sig inne på gårdar. Med sin närvaro och sitt beteende orsakar den stor oro bland barnfamiljer och djurägare i området.

Länsstyrelsen menar att om vargen får fortsätta att tillvänjas i området finns det stor risk att den till slut kan orsaka allvarlig skada mot människor och tama djur och skriver som förklaring i sitt beslutsunderlag att ”definitionen av en problemvarg är en individ som har förändrat sitt beteende på ett sådant sätt att den kan förväntas uppvisa ett oönskat beteende nära hus eller människor i större utsträckning än en annan genomsnittlig varg skulle göra. Om en varg under flera månader rör sig nära människor och/eller bebyggelse så kan det förväntas att vargen vänjer sig vid människan till en viss grad och därmed inte viker av i samma utsträckning när människor närmar sig. Vargar som vant sig till människan på detta vis kan i trängda situationer uppvisa ett aggressivt beteende och därmed utgöra en potentiell fara. För att undvika en sådan situation bör tillvänjning av varg förebyggas i ett tidigt skede”.

Skrämsel har visat sig vara en åtgärd som konstateras svår att få till effektivt, när det kommer till en varg som har ett liknande rörelsemönster. Boenden har ändå försökt skrämma i väg vargen men utan önskat resultat. Länsstyrelsen har därmed gjort bedömningen att det saknas andra lämpliga lösningar och ansökan om skyddsjakt har av den anledningen beviljats.

Kartan anger området där skyddsjakten kommer att bedrivas fram till den 15 november.