Nästa år genomförs den första totalförsvarsövningen på 30 år, TFÖ2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), som är en beredskapsmyndighet, kommer att ingå i övningen.

SVA kommer att prövas på olika sätt under TFÖ 2020. Målet är både praktiska och teoretiska moment. Att agera under informationspåverkan och störningar kommer att vara en viktig del.

SVA:s breda verksamhet med veterinärmedicinsk expertis inom virologi, parasitologi, bakteriologi, patologi, kemi och foder har stor betydelse i händelse av kris eller krig. Myndighetens satsning på forskning och ökad vetenskaplig specialistkompetens, liksom tillgång till egna laboratorier, är grunden för en effektiv beredskap för bekämpning av smittsamma infektionssjukdomar.

Källa: sva.se