Budgetbeslutet i riksdagen den 18 juni innebär ytterligare drygt en miljard kronor till Naturvårdsverket. Pengarna satsas bland annat på skötsel av natur runt om i hela landet och på Klimatklivet som öppnar på nytt för nya ansökningar i augusti.

212 miljoner kommer att satsas på skötsel av natur runt om i hela landet. Det innebär att mer pengar kommer fördelas till länsstyrelserna som genomför arbetet. Exempel på sådant som kommer genomföras är åtgärder för att återskapa våtmarker, skötsel för att underlätta för arter att överleva och bättre tillgänglighet till skyddade områden samt upprustning av statliga vandringsleder i fjällen.

Källa: naturvardsverket.se