Sedan 2010 när ersättningen infördes, har inte ersättningen för eftersök av trafikskadat vilt ändrats och det finns nu flera goda skäl att justera den. Man vill säkerställa att ersättningsnivåerna är tillräckliga för ett landsomfattande nätverk av eftersöksjägare.

Förslaget som ligger som remiss till den 7 juni innebär att bilersättning införs för alla körda sträckor och ersättningsnivåerna höjs genomgående. Detta för att göra det lättare att rekrytera fler eftersöksjägare samt att upprätthålla eftersöksjägarnas intresse för uppdraget.

Över 70 procent av alla eftersök utgörs av eftersök på rådjur. Insatsen för eftersök på älg och vildsvin är i stort sett detsamma som på rådjur. Naturvårdsverket skriver i ett pressmeddelande att det därför är rimligt att ersättningen ligger på samma nivå. Ersättningen föreslås bli 780 kr istället för 400 kr för eftersök på annat vilt än varg, lo, älg, björn, järv och vildsvin.

Källa: Naturvårdsverket.