Naturvårdverket har nu redovisat ett regeringsuppdrag med syftet att kunna förhindra spridning av och skydda vissa uppgifter kopplade till jakt och jägare. I redovisningen framgår det att författningsändringar behövs.

I ett pressmeddelanden från Naturverket skriver myndigheten att hot och trakasserier förekommer både mot de som genomför skydds- och licensjakt och mot de som vill ansöka om skyddsjakt. Naturvårdsverket anser att nuvarande regler inte ger ett heltäckande skydd för jägaruppgifter hos myndigheter. Därför föreslås ändringar i offentlighets- och sekretesslagen för att kunna stärka skyddet för enskilda.

– Naturvårdsverket har noga övervägt förslagen, säger Hanna Ek, biträdande enhetschef för viltförvaltningsenheten. Att reglerna ska vara tydliga och förutsebara är också ett led i arbetet enligt strategin för viltförvaltningen.

Med de föreslagna ändringarna vill Naturvårdsverket:

  • stärka skyddet av uppgifter om vapen hos myndigheter.
  • göra det möjligt för myndigheter att skydda uppgifter om den som ansöker om skyddsjakt.
  • stärka skyddet av uppgifter om jägare hos myndigheter.
  • att det fortfarande ska gå att få ut beslut om jakt även om uppgifter om den som söker och den som genomför jakten är maskade på grund av sekretess.