Tillåt spårupptag vid åtel och en omformulering i björnjaktsbesluten som innebär att jägare som fäller en hona som senare visar sig ha ungar inte längre per automatik misstänks för grovt jaktbrott, det är några av de ändringar Naturvårdsverket föreslår ska träda i kraft till höstens björnjakt.

Naturvårdsverkets nya föreskrifter för rovdjursförvaltning är ute på remissrunda, när det gäller björnjakten föreslår NV en del efterlängtade ändringar och steg i rätt riktning. Det är svenskjakt.se som rapporterar om förslagen som i korthet ser så här;

  • Spårupptag med hund vid åtel föreslås bli tillåtet då det ökar möjligheterna att fälla rätt björnar.
  • Förenklade regler för björnåtlar, kravet på besiktning och godkännande av Länsstyrelsen föreslås slopas. Anmälningsplikten vill dock NV ha kvar, till skillnad mot Länsstyrelsen som föreslog att den ska tas bort helt och hållet.
  • Uppmuntra till kameraanvändning vid åtlar. Flera Länsstyrelser och björnforskare har föreslagit krav på kameraanvändning vid björnåtlar men NV vill inte gå så långt utan nöjer sig med att uppmuntra till ökad användning.
  • Björnjägare som fäller en hona som senare visar sig ha ungar blir idag per automatik misstänkt för grovt jaktbrott, det vill Naturvårdsverket ändra på genom att föreslå en omformulering i björnjaktsbesluten.