Naturvårdsverket ger Länsstyrelserna i landets mellersta- och södra delar rätten att själva bestämma om de vill tillåta vargjakt i sina områden.

Vargen har blivit allt vanligare i mellersta- och södra Sverige varpå Naturvårdsverket nu för första gången ger klartecken för vargjakt om Länsstyrelserna vill det rapporterar Naturvårdsverket i ett pressmeddelande. Carl-Johan Lindström, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket säger i pressmeddelandet – Att länsstyrelserna själva kan besluta om licensjakt är en förutsättning för att uppnå riksdagens målsättning om en regionaliserad rovdjursförvaltning. Vi har beaktat vargstammens bevarandestatus och de rovdjurspolitiska målen när vi kommit fram till beslutet.

Senast den 1 oktober ska Länsstyrelserna ha fattat sina beslut. I det norra förvaltningsområdet blir det ingen jakt då miniminivån för vargstammen precis uppnås.