Antalet järvar har ökat och i år uppskattas den skandinaviska populationen till 1019 vuxna järvar som är ett år eller äldre, varav cirka 668 finns i Sverige. I år inventerades 19 fler föryngringar än föregående år och den största delen av järvstammen, 40 procent, finns i Jämtlands län.

Utifrån att den största delen av järvstammen finns i Jämtlands län meddelande Naturvårdsverket under torsdagen den 10 november att licensjakt på järv kommer att bedrivas inom länet. Licensjakten kommer att ske inom sex särskilt utvalda områden och det är totalt 20 järvar som ingår i jakten. Orsaken bakom beslutet är att minska skadorna för renskötseln och de områden där licensjakten kommer att bedrivas har en tät förekomst på järv.

Det är både åretruntmarker och vinterbetesmarker som är utvalda och det är fem samebyar som är berörda, Joevnevaerie samebys åretruntmarker, Jijnjevaerie samebys vinterbetesmarker, delar av Joevnevaerie och Jijnjevaerie samebys vinterbetesmarker, Ruvhten sijte samebys åretruntmarker, Mittådalen samebys åretruntmarker, samt Tåssåsen samebys åretruntmarker.

I ett pressmeddelande från Naturvårdsverket säger Hanna Ek som är biträdande chef på Naturvårdsverket, att man ”hoppas att licensjakten ska underlätta för renskötseln genom att förebygga skador orsakade av järv inom de aktuella områdena”.

Licensjakten bedrivs mellan den 28 november till den 31 december.